MODUS

Senter for middelaldermusikk

Bibliotek

Artister

Aktiviteter

Om Modus

Oslo heksene og bybrannen 1624

Et foredrag av Per Olav Reinton om de 5 kvinnene som ble dømt til døden i Gamlebyen da Oslo brant for 400 år siden i 1624. Minnesanger av Gro Siri Ognøy, sang og Shble Saleem på oud.

En luttspiller kunne roe Christian IV ved mange anledninger. Bortsett fra svenskekongen, var det trollfolk som uroet ham mest. Da Oslo brant den 17. august i 1624, mens Christian IV forberedte seg på å utfordre svenskene i 30-årskrigen, fikk fem kvinner skylda. De ble halshogd som hekser etter kongens egen forordning. Den 27.september grunnla han en ny by som han kalte Christiania, riktig nok bare til glede for de formuende. Vi gråter for de fem kvinnene og synger nye minnesanger.

"Døden kom, plukket en blomst til seg. I den mørke jord ligger nå et segl"

Per Olav Reinton er forfatter og en kjent journalist og skrevet flere historiebøker som bl.a "Byen som brant for syndens skyld 1624" og "Dronning Eufemias by". Gro Siri Ognøy Johansen er sanger i Modus ensemble og arbeider med middelalder- og performance kunst.
Shble Saleem spiller arabisk oud og er kjent fra en rekke scener som utøver av arabisk klassisk musikk. 

Musikkforedraget kan bestilles av gruppe ved å sende en mail til modushuset@gmail.com

Brannen i Oslo i 1624 var ikke den viktigste årsaken til Christian IVs reise til Norge i september samme år. Han brukte ikke mye tid og oppmerksomhet på Oslo, bare fire dager, og likevel ble den nye kjøpstaden Christiania etablert i detalj og grunnlagt seks uker etter at Oslo brant. Fem kvinner ble dømt til døden for å ha forårsaket brannen gjennom sitt hekseri: Sissel Nilsdatter, Karine Clemetsdatter, Eline Stensdatter, Birgitte Ekeberg og Ingrid Kværner. Når overnaturlige krefter får skylda, er det for å dekke til ugjerninger. Det skjedde i Oslo da trollfolkene ble henrettet. I 1880 ble Carl Ludvig Jacobsens statue – Christian IV som Christianias grunnlegger, avduket på Stortorvet. Mon ikke vi også burde få en statue av de fem kvinnene som ble dømt for hekseri ved brannen i Oslo i 1624.

 

 


<<Trykk her for å gå tilbake til dit du kom fra sist

Aktivitetsdato: December 05, 2021 00:00:00 - Publisert: November 10, 2021 00:00:00 (publiseringsdato er veiledende når aktivitetsdato er fraværende)