STYRET I STIFTELSEN 2016 - 2018

Per Olav Reinton (Styreleder) er en norsk journalist tidligere i NRK. Han har arbeidet i P2s Kulturavdeling som kommentator og programleder. Reinton er utdannet statsviter. Han har tidligere arbeidet ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og vært rektor ved Norsk journalisthøgskole.

Kjell Johnsen er managing partner i Narum Gruppen AS med 20 års toppledererfaring på operativt og strategisk nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor det private næringsliv, spesielt innen media, finans og event. Han har gjennomført flere store oppkjøps og endringsprosesser i Norgem Norden og Øst Europa. Han har også ledelseserfaring fra styreverv innen Norsk toppiddrett og ideelle organisasjoner.   

Beate Hope har drevet Eufemia Middelalderbutikk på St.Halvardsplass, deltatt på Oslo Middelalderfestival, og gjennom sitt engasjement har hun vært involvert og arbeidet i miljøet i Gamlebyen fra 1996 til 2005.

Claude Ceselli er ansatt ved Institut Français de Norvège, der hun har ansvar for fransk undervising og veiledning. Hun har vært en viktig samarbeidspartner for Modus og festivalen med sine Internasjonale gjester siden starten i 1998

Wolfgang Plagge er pianist og komponist. Han begynte tidlig å komponere, og er særlig anerkjent for sine verk for blåseinstrumenter. Plagge har mottatt flere priser for sitt musikalske virke. Plagge er blitt tildelt den internasjonale kulturelle ridderorden av S.t Stefan om er Ungarns høyeste sivile utmerkelse for sitt arbeide med å fremme ungarsk musikk og kultur i Norden. De siste 15 årene har han vært særlig opptatt av norrøn middelalderkultur både i tekst og musikk og den betydningen den mellomeuropeiske middelaldermusikken har hatt for framveksten av den norske folkemusikkstilen. 

Gro Siri Ognøy Johansen er utdannet sanger og pedagog i Stavanger med diplomeksamen fra Conservatoire National Superieur de Musique de Paris. Hun har vært ansatt sanger og skuespiller ved Det Norske Teater. Hun har arbeidet med tidlig musikk ensembler i Frankrike, Venezuela, Danmark og Norge. I 1998 mottok hun pris som årets etablerer da hun startet  stiftelsen Modus Senter for middelaldermusikk i Gamle Oslo.  I 2008 mottok hun Årets gangvakt pris for sitt engasjement i Gamle Oslo´s middelalderby. Hun har siden 2000 vært kunstnerisk og administrativ leder for Modus som arrangerer Oslo middelaldermusikkdager og Eufemiadagene. Hun er sangsolist i Modus ensemble og utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole.

 

Revisor: Margunn Hessevik Paulsen