Bakgrunn for opprettelse av Modus Senter for middelaldermusikk i Gamle Oslo
av professor Nils Holger Petersen

På 1800-tallet meldte det seg en ny interesse for middelalderens musikk. Det begynte som et utslag av den romantikkens interesse for det eksotiske, fremmedartede og mystiske, men denne ble etter hvert fulgt opp med musikkvitenskapelig forskning. I det 20. århundre ble det gradvis utviklet interesse for historisk informert fremføring av slik musikk. I dag er situasjonen slik at det internasjonalt finns en markant og stigende interesse for middelaldermusikk, og dessuten en forsterket interesse for historisk bevisst fremføring også av musikk fra andre tidlige musikkperioder. Man snakker gjerne om en fornyet interesse for tidlig musikk, et litt bredere begrep enn middelaldermusikk.
 
Modus har som sitt primære formål å arbeide med middelalderens musikk. Ideen med å fremme interessen for middelalderens kultur som historisk forankringspunkt både for norsk og internasjonal kultur, og som kulturell utfordring i dag, er fremdeles grunnleggende for senteret. Det er imidlertid vanskelig å velge en nøyaktig tidsgrense for når middelalderen slutter, i tillegg til at utøvere innen middelaldermusikk ofte arbeider med renessanse- og barokkmusikk.

I praksis betyr det at Modus bidrar til fremføring av musikk fra det folk flest tenker på som middelalderen, frem til cirka 1500 tallet. Innenfor dette område er all musikalsk aktivitet og enhver sjanger relevant for senteret. Det gjelder kirkemusikken (en- og flerstemt vokalmusikk), som i denne perioden vel er mest fremtredende, også den verdslige vokal- og instrumentalmusikken.
I tillegg ser Modus det som vesentlig å sette denne musikken inn i en nåtidig kontekst der musikalske uttrykk fra middelalderen får anledning til å møte et moderne kunstnerisk uttrykk.

Modus ble grunnlagt og etablert som stiftelse i 1998 av sangeren Gro Siri Ognøy Johansen.