Modus Huset


På grunn av store skader på Saxegaarden har Modus fått nye lokaler. Heldigvis måtte vi ikke flytte så langt men til nabohuset som eies av BaneNor. Vi er veldig glade for de nye lokalene og ser frem til å ta i bruk det nye ModusHuset med Gamlebyen beboerforening.Modus søker Norsk kulturfond om arrangørstøtte til 24 nye huskonserter i middelalderparken i 2019. Det nye ModusHuset vil engasjere unge og etablerte musikere, sangere og komponister til å presentere egne musikalske prosjekter på historisk grunn. Vi vil arrangere og engasjere oss i produksjoner der middelalderens tanker og ideér er med på å skape en musikalsk dialog rundt vår samtid og byutviklingen i Gamle Oslo. Modus arbeider for at kulturarven aktualisereres av nye og etablerte kunstnere i dette historiske området. Det har i perioder vært krevende forhold med å arrangere Eufemiadagene under utbyggingen av Follobanen, men området er også spennende med sine ruiner og plassering sentralt i utbyggingen av Bjørvika. 

Økonomi og drift:
Modus har siden 2004 mottatt driftstøtte fra Oslo Kommune. I Stortingets innstilling til kulturmeldingen fra 2003-2004 het det: 
"KOMITEEN mener Modus er med på å gjøre denne type musikk mer tilgjengelig. Det er viktig at Modus sikres drift i framtiden og gis mulighet til å utvikle seg til et senter for utøvende middelaldermusikk. For at Modus skal eksistere videre er det nødvendig å styrke senterets administrative kapasitet og skaffe et større økonomisk spillerom.»                                                                                    
Oslo kommunes tilskudd og subsidiert husleie gjør at vi kan drifte lokaler og delta med gratis arrangementer under Oslo kulturnatt med produksjoner som skaper liv i et ellers isolert område i byen under utbyggingen av Follobanen. Eksterne tilskudd er derfor nødvendig for at vi skal være en kulturarrangør som kan løfte bydelen og området videre. Modus arbeider ovenfor små og store sponsorer i nærområdet og beveger seg i internasjonale fora. Vi ser mulig potensiale for videre samarbeid om EUs kulturprogrammer der det legges merke til at Oslo kommune bidrar med driftsmidler til Modus Senter for middelaldermusikk.