INNSPILL KULTURARV KONFERANSE 22.oktober


Å bringe kulturarven videre til neste generasjon er en av våre viktigste oppgaver. Når barn og ungdom får delta aktivt i kulturvernarbeid får de en større forståelse for historien. MODUS formål er å gjøre musikk fra middelalderen bedre kjent..

MODUS arbeider med estetikk fra middelalderen og samtidsuttrykk. Elementer som melodiske motiver og notasjon fra middelalderen (neumer) og egne fantasier brukes som byggesteiner der stemmer og instrumenter uttrykker noe her og nå. Et viktig kunstnerisk valg er å jobbe rent akustisk for å la lyden virke direkte mellom sangerne.

MODUS betyr en skala og er et notesystembrukt middelalderen. (kirketonearter)LAUDE ILLUSTRE

Agnethe Christensen, Elizabeth Gaver, Gro Siri Ognøy Johansen og Björn Ross

https://www.youtube.com/watch?v=331rSJzeg3U


Vi tror, og opplever ofte i praksis, at folk i publikum er overrasket, de vil spørre: "Hvor kommer denne musikken fra?" Konfrontasjonen med middelalderelementene (enten i de mer autentiske eller de mer improvisatoriske formene) får folk til å tenke på en tid helt forskjellig fra deres egen; På den ene siden noe som kan virke veldig rart, og noe som synes nesten tidløst. Det legger et perspektiv på deres vår egen tid.

 

I 2007 gjorde MODUS et pilotprosjekt, en forestilling i en moderne musikalsk ramme av et liturgisk drama "Ad interfectionem puerorum" fra det tolvte århundre i Fleury Playbook, et liturgisk spill om masakren av de uskyldige. Historien er en kilde fra Matteus 2: 16-18. I denne scenen beklager Rakel sine døde barn, mens trøsterne prøver å få henne til å stoppe å gråte. Imidlertid insisterer hun på sin sorg og konkluderer i antifonen "Anxiatus" - jeg er angst!  Scenen ble utført på en måte som var historisk informert. Men i samarbeid med fem samtidskomponister, fire av studentene ved Norges musikkhøgskole i Oslo og deres professor, skapte vi et moderne rammeverk med instrumentell musikk. På denne måten fremhevet MODUS samtidig hvor langt unna middelalderenes tekst og musikk er fra vår verden, og omvendt at det som skjer i det middelalderske dramaer, har en klar relevans for oss i dag. Faktisk fant forestillingen sted i Holocaustmuseet i Oslo, en annen påminnelse om aktualiteten av stykket, og spesielt av den delen som vi utførte.


 

SKAPE / DUEN med Modus ensemble

Cathrine Bothner - By, Ylva Sjaastad, Gro Siri Ognøy Johansen Regi; Gunhild Bjørnsgaard 


Verket  SKAPE og DUEN er en forestilling basert på improvisasjon i musikk og bilder laget spesielt for barn med spesielle behov der tre sangere skaper kontakt gjennom en ordløse stemmeimprovisasjoner.  De vokale improvisasjonene er basert på middelalderens kirketonearter omgitt av bilder fra Ål taket i Kulturhistorisk museum. Med disse verktøyene prøver vi å representere ideer om skapelse, ved hjelp av middelalderens estetikk for moderne formål. Således tar vi melodiske fragmenter fra gregoriansk sang og kombinerer dem med bilder fra en av de middelalderlige stavkirker som å bygge steiner i vår forestilling. Musikken er helt akustisk bestående av stemmer, bjeller, trommer, men også for eksempel flytende vann. Forestillingen består av en rekke tablåer, og hver av dem utforsker en av de fire elementer, jord, vann, luft og ild. Hvert tablå bruker en av de fire viktigste musikalske modiene og atmosfæren som utgangspunkt for improvisasjon mens et projisert bilde utgjør scenografien. Dermed er det en struktur, men også en veldig åpen spontanitet for å møte og engasjere seg med barna.


DUEN med Modus ensemble

https://www.youtube.com/watch?v=biHjMJUEVrc


SKAPE med Modus ensemble

https://www.youtube.com/watch?v=foMiiWOWap0


MODUS liker å jobbe veldig fritt med materialer, men alt avhenger av produksjonen. Noen ganger vil vi ta den middelalderske historien og være så lojal som mulig på måten den ble utført i middelalderen, så vidt vi vet. Andre ganger spiller vi fritt med elementene. Det handler om hva vi vil oppnå. For MODUS er begge måtene å jobbe med middelalder kilder like gyldige.

 

Deler av MODUS produksjoner egner seg til skoleforestillinger og konserter. Temaene vi berører skaper mulige samarbeidskonstellasjoner som vi vil utvikle videre. Slike mindre produksjoner vil dessuten være økonomisk innen rekkevidde for potensielle oppdragsgivere.