FIGUR - 22.9 kl. 19.00
Figur

Fredag 22.9 kl.19.00 Billetter 100,- kjøpes i døren eller vipps.

 

Steffi Lund, dans 

Gro Siri Ognøy Johansen, sANG

 

FIGUR er en stemme- og bevegelsesimprovisasjon. Dette stedsspesifikke forestillingsarbeidet er inspirert av lagene av tid og historie i området der Oslo ble grunnlagt. Utgravningene, middelalderruinene, Saxegaarden med det nye Oslo som reiser seg, og pulserer, rett utenfor: Bjørvika, Follobanen, fremtiden.

 

Tittelen FIGUR viser til musikalske figurer, de menneskelige figurene/utøverne i rommet, rommet som en figur/arkitektonisk skulptur i seg selv, og de ordløse, poetiske, mangetydige figurene som oppstår i samspillet mellom dans og musikk.

 

Rommet i Saxegaarden er intimt og vi kommer tett på publikum som sitter langs alle veggene. 

 

Støttet av Fond for utøvende kunstnere