20 år med middelaldermusikk / dokumentasjon


Siden starten i 1998 har Modus arrangert flere hundre konserter for norske og utenlandske ensembler, skuespillere, dansere, forfattere og foredragsholdere med utgangpunkt i tolkning og fremføring av en historisk forståelse av middelalderens  kunstuttrykk.

Formålet med prosjektet og som blir støttet av Norsk Kulturråd i jubileumsåret, er et prosjektbasert arbeid med å digitalisere innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av bildemateriale, lydopptak, presseklipp som utgjør et grunnlag for økt kunnskap om historie og kulturformidling laget og produsert av Modus gjennom 20 år. Vi ønsker å belyse Modus historie i Middelalderparken, Bjørvika som har og er en bydel i vekst og med potensiale fremover videre for Senter for middelaldermusikk.


MICROLOGUS( ITALIA)  I GAMLE AKER KIRKE OSLO MIDDELALDERFESTIVAL 2014