• Middelaldermusikk 1000-1500 - Musikk for mellomtrinnet - Høgskolen Stord/Haugesund
    URL: http://hjemmesider.gs.bergen.hl.no/~ikt146/2001/Tertnes/middelaldermusikkvalg.htm
  •  
  • NTNU - Senter for middelalderstudier -
    URL: http://www.hf.ntnu.no/hf/historie/ominst/smf
  •  
  • UiO - Inst. for arkeologi, konservering og historiske studier -
    URL: http://www.hf.uio.no/iakh/