Wolfgang Plagge fremfører egen musikk om Eufemia


 

Opplev Wolfgang Plagge kåsere om dronning Eufemia og fremføre egne verk.

Wolfgang har lenge interessert seg for strukturene og tonaliteten i den europeiske middelaldermusikken, og den har vært en viktig inspirasjonskilde for min egen komposisjonsvirksomhet og forskning. Eksemplene dere får høre på konserten er blitt til over et tidsspenn på nesten 20 år og viser ulike former for adapsjon - fra direkte sitering til mer strukturell basisform. Felles for verkene er en interesse for vokal tankegang selvom de er skrevet for et tasteintrument.

På denne konserten fremfører han sine Dowland transkripsjoner og Eufemia skisser som er under arbeid.

Wolfgang Plagge (født 23. august 1960) er komponist og pianist. Han begynte å spille piano som fireåring, og debuterte i Universitetets aula i Oslo bare tolv år gammel. Han begynte også tidlig å komponere, og er særlig anerkjent for sine verk for blåseinstrumenter. På tross av en revmatisk lidelse opptrer Plagge ofte som pianist, og har spilt med flere ledende orkestre. Plagge har mottatt flere priser for sitt musikalske virke. 

Plagge har siden han var 8 år vært organist og etter hvert kantor i Asker og Bærum katolske menighet på Stabekk. Han har et betydelig antall musikalske bidrag i den katolske salmeboken Lov Herren.

Plagge ble 31. januar 2007 tildelt den ungarske ordenen Den internasjonale kulturelle ridderorden av St. Stefan som er Ungarns høyeste sivile utmerkelse for sitt arbeide med å fremme ungarsk musikk og kultur i Norden, samt sitt arbeid med Zoltán Kodálys undervisningsteknikk.