Eufemiadagene 3. - 4. september i Gamlebyen kirke

Spesielt takk til Oslo kommune, Foreningen Gamlebyen kirke, Narum Gruppen AS, Dreyer Forlag AS og 
Oslo bymisjon for støtte til å gjennomføre Eufemiadagene i 2016.