SKAPE en tilrettelagt forestilling av Modus ensemble


Modus ensemble SKAPE med Ylva Sjaastad, Cathrine Bothner-By og Gro Siri Ognøy Johansen er kjøpt som tilrettelagt forestilling 
for Den kulturelle skolesekken i Oslo.

Video presentasjon av SKAPESanselig møte mellom middelalder og samtid

«Skape» er en forestilling med musikk og bilder – ordløs og lekende med stemmeimproviasjon som det bærende element. Bilder fra middelalderen lyser opp kropper og vegger. I tillegg til lyden fra tre kvinnestemmer, høres kantele, klokker, tromme og rennende vann i et akustisk lydbilde...


Lærerveiledning

«Skape» - en tredelt gavepakke: førverksted, forestilling og etterverksted!

«Skape» er det reneste Kinderegg: I forkant av forestillingen som varer i ca. 30 minutter, tilbyr trioen et verksted på 30 minutter for å bli kjent med elevene og introdusere elementene i forestillingen. Etterpå tilbys det et 15 minutters verksted for å bearbeide forestillingen i scenerommet gjennom lek/samvær med elevene. NB! Maks publikumsantall på 30 betyr inntil 15 elever og 15 lærere/assistenter.

For elever med lite språk og bevegelighet, kan det passe med ro, fokus på klanger, bilder og farger. For mer aktive elever med språk, trengs det ofte mer konkret handling, kanskje flere ord og mer aktiv deltakelse. Trioen legger vekt på en fleksibilitet i forestillingen for å kunne møte de forskjellig behovene. Disse kartlegges på forhånd gjennom samtale med ansatte på hver enkelt skole.

Litt om den kunstneriske idéen og uttrykket i forestillingen:

I «Skape» arbeides det med estetikken i middelalderen i et samtidsuttrykk. Elementer fra Ål stavkirke brukes som byggesteiner for å skape en forestilling om skapelse. Forestillingen er strukturert i tablåer, der hvert tablå er en sanselig utforsking av et av de fire elementene jord, himmel, ild og vann. I hvert tablå brukes en kirketoneart og dens stemning som grunnlag for stemmeimprovisasjon med elevene. Et bilde på en overhead lekes med og danner den scenografiske bakgrunnen. Et fleksibelt bevegelsesmateriale kobles til stemmen og bildene, og gir forestillingen romlighet. Slik har forestillingen sin indre struktur, samtidig som det åpnes rom for spontanitet i møtet med eleven.

 

Om kunstner / utøvergruppe

Modus Ensemble er en utøvende del av Modus – senter for middelaldermusikk. Den vokale konstellasjonen av ensemblet består av Gro Siri Johansen, Cathrine Bothner-By og Ylva Sjaastad. De framfører sakral sang fra middelalderen med særlig fokus på den gregorianske sangen, men også tidlig polyfoni og folkelig-religiøse sanger. I 2013 ble ensemblet plukket ut til INK 2013 der de laget forestillingen «Skape» for barn med spesielle behov.